Forsåker vattenstämpel

Forsåkers vision

EN KRAFTKÄLLA FÖR ÅRHUNDRADEN

En energigivande livsmiljö och ett spännande besöksmål
som binder samman Mölndals stadskärna

Forsåker binder samman

Visionen för Forsåker möter upp Mölndals stads vision 2022 om “den hållbara staden där alla får chansen” på många punkter. Den bidrar aktivt genom att både tillföra Mölndal en hållbar, ny stadsdel och en energigivande livsmiljö för alla mölndalsbor. Därtill innebär Forsåker en möjlighet för Mölndal att förstärka Västsverige med ett nytt besöksmål – en ny destination. För såväl Mölndals invånare som Göteborgarna, Västsvenskarna och utifrån kommande besökare.

Läs mer om destinationen i historiska miljöer
forsaker

3000 till 5000 nya arbetsplatser

I Forsåker möjliggörs ytor för mellan 3 000 – 5 000 kontorsarbetsplatser. De kommersiella byggrätterna i Forsåker, utöver Industrikärnan, ligger placerade i strategiskt kommunikativa lägen utmed E6:an, tågspåren och resecentrum Mölndals Bro med drygt 4 miljoner resande och passerande bilar/år.

Arbete pågår med uthyrningsstrategin för Forsåkers Industrikärna och i  samband med att planen antas påbörjas ett mer aktivt jobb med uthyrningsdialogerna. Anmäl ditt intresse så kontaktas du när vi kommit längre i fram i processen.

Skicka in din intresseanmälan
Barista make coffee cup latte art

Scenrum, Matrum och Skaparrum

Upplevelser kan definieras som människors längtan efter tillhörighet, ursprung och och det unika. Vi alla dras till det genuina, till platser, produkter och upplevelser som har en historia som berör. Upplevelser som inte bara infriar förväntningar utan också överträffar dem.

Genom en marknadsanalys identifierades ett flertal besöksmål av olika slag i Mölndal, men även ett tomrum med utrymme att förstärka det totala utbudet i staden. Resultatet blev tre rum. Tre rum med tydlig kreativ profil som vardera fylls med verksamheter där människan och skapandet är i absolut fokus.

Scenrum

Vi arbetar för att skapa en ny dans- och produktionsmiljö i Forsåkers unika byggnader. Här vill vi skapa en inkluderande och kreativ studiomiljö där människor i alla åldrar får chansen att förenas i dans och skapande. Scenrummet syftar till att göra dans och rörelse till naturliga element i Forsåker, i såväl lokaler som på gator och torg. Under hösten 2019 tecknade Mölndala Fastighets AB en avsiktsförklaring med dansorganisationen Twisted Feet. Läs hela artikeln om Twisted Feet här.

dans_skiss

Skaparrum

Forsåker har en lång historia av innovation och hantverk, här har man arbetat med färg, form och papper i århundraden. Vi vill ta vara på platsens skaparkraft och utveckla nya förutsättningar för kreatörer att arbeta och verka här med gemensamma resurser, lokaler och kunnande.

gettyimages-939571822-170667a_skiss

Matrum

Vi hoppas kunna skapa ett restaurangliv i Forsåker med mixade kök och smakupplevelser där konstformen och hantverket är mat. Genom att möjliggöra matupplevelser i de historiska byggnaderna vill vi öppna upp för människor att skapa liv och gemenskap kring god mat.

Chef in hotel restaurant kitchen cooking, only hands.Preparing tomato soup

LÄGET OCH TILLGÅNGAR I FORSÅKER

Forsåker förknippas ofta med sina unika tillgångar och strategiska läge. 8 minuter från Göteborgs central med pendel och en fors som rinner genom hela området längs med de historiska industribyggnaderna som har givit kraft i århundraden. 

fors
Byggnad 17 Foto_webb
Molndalsbro_webb