En plats för drömmar och visioner

emmy_150222_0302

Etablera dig i Forsåker

Forsåker vattenstämpel

VÅR AMBITION ÄR ATT SKAPA EN LEVANDE
UPPLEVELSEPLATS FÖR INVÅNARE OCH BESÖKARE.
VILL DU VARA MED?

Forsåker utvecklas för att bli en kraftfull, nytänkande och modig miljö. En plats med rum
för olika verksamheter som tillsammans skapar dynamik, energi och ett attraktivt innehåll.
Vi tror på kraften av idéer och visioner och vill gärna höra din.
Anmäl ditt intresse så kontaktas du när vi kommit längre i fram i processen.

Skicka in din intresseanmälan

EN PLATS FÖR SÅVÄL UPPLEVELSER, BOENDE SOM ARBETE

I Forsåker planeras lokaler och byggnader som lämpar sig för verksamheter och kontor. Här kommer finnas fastigheter med olika karaktär och möjligheter – allt ifrån industriromantik i det gamla bruket till nybyggnationer nära Mölndals resecentrum. Sammanlagt kommer det finns arbetsplatser för ca 3000-5000 personer i området.

I samband med att detaljplanen vinner laga kraft kommer uthyrningsarbetet intensifieras. Vi uppdaterar information löpande här och via våra andra kanaler.

TMRW.Mondala.Forsaker.Exterior.day_lagupplost

FORSÅKERS INDUSTRIHISTORISKA MILJÖER FÖRVANDLAS TILL EN PLATS FÖR UPPLEVELSER

Med utgångspunkt i det industrihistoriska arvet skapas nytänkande och upplevelserika miljöer. En grogrund för idéer, visioner, kreativa verksamheter och inspirerande möten. De gamla industrimiljöerna bevaras, förädlas och skapar förutsättningar för en upplevelseplats väl värd att besöka och verka i.

Vi vill förstärka utbudet i Mölndal och regionen med tre inriktningar. Tre rum med tydlig kreativ profil som vardera fylls med verksamheter där människan och skapandet är i absolut fokus.

Scenrum

Vi arbetar för att skapa en ny dans- och produktionsmiljö i Forsåkers unika byggnader. Här vill vi skapa en inkluderande och kreativ studiomiljö där människor i alla åldrar får chansen att förenas i dans och skapande. Scenrummet syftar till att göra dans och rörelse till naturliga element i Forsåker, i såväl lokaler som på gator och torg. Under 2020 tecknade Västra Götalandsregionen och Mölndals Stad en avsiktsförklaring för en produktionsmiljö för dans i Forsåker.

Läs mer

dans_skiss

Skaparrum

Forsåker har en lång historia av innovation och hantverk, här har man arbetat med färg, form och papper i århundraden. Vi vill ta vara på platsens skaparkraft och utveckla nya förutsättningar för kreatörer att arbeta och verka här med gemensamma resurser, lokaler och kunnande.

DSC_0306_webb

Matrum

Vi hoppas kunna skapa ett restaurangliv i Forsåker med mixade kök och smakupplevelser där konstformen och hantverket är mat. Genom att möjliggöra matupplevelser i de historiska byggnaderna vill vi öppna upp för människor att skapa liv och gemenskap kring god mat.

Chef in hotel restaurant kitchen cooking, only hands.Preparing tomato soup

LÄGET OCH TILLGÅNGAR I FORSÅKER

Forsåker förknippas ofta med sina unika tillgångar och strategiska läge. 8 minuter från Göteborgs central med pendel och en fors som rinner genom hela området längs med de historiska industribyggnaderna som har givit kraft i århundraden. 

fors
Byggnad 17 Foto_webb
Molndalsbro_webb