INTEGRITETSPOLICY

Document 4_2_skiss_72

Personuppgiftsansvar
Mölndala Fastighets AB är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.
Du kontaktar oss via info@molndala.se

 

Offentlighetsprincipen
Mölndala Fastighets AB är ett kommunalt bolag och det innebär att
meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.


Prenumeration av nyhetsbrev
Personuppgifter (namn och e-post) som lämnas i samband med prenumeration
till vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant.
När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.
Mölndala Fastighets AB lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.


Rätt att begära information
Vill du veta om hur Mölndala Fastighets AB behandlar personuppgifter om dig
kontakta oss via info@molndala.se