Bygg- och trafikinformation

_DSC4146-2

Här hittar du den senaste information om vad som händer på plats
som kan påverka dig som bor, arbetar eller reser genom området.

Ombyggnationen av forsen

Från Kvarnbyn och genom Forsåker rustar vi just nu upp forsen. Vi gör det av tre anledningar: för att minska risken för översvämningar, för att göra vattnet mer tillgängligt och att förbereda för vattenkraft. Upprustningen pågår i flera etapper och förväntas vara helt klar 2024.

Så här går upprustningen till

Vid Forsebron intill Gamla torget byggs just nu ett nytt bredare vattenintag som ska kunna ta hand om, och fördela, allt vatten. Merparten av vattnet leds därifrån vidare i två stora så kallade bypassrör under mark genom Forsåker och vidare ut i Mölndalsån.

Ovan mark kommer en ny åränna gjutas där vattnet sen ska flyta lugnt och säkert genom Forsåker och avslutas med en vattenspegel på det framtida Vattentorget. Ålyngelledare byggs så att ålen lättare kan vandra upp mot Stensjön.

Arbetet är så pass omfattande att den gamla Forsebron måste rivas. Nya Forsebron kommer bli bredare och få en rakare sträckning för bättre och säkrare trafik.

Läs mer om ombyggnationen
_DSC3546_webb

Pågående arbeten och tider

Vattenintaget klart 2023. Från hösten 2022 fram till hösten 2023 gjuts det nya vattenintaget som därmed blir bredare och får större kapacitet. Bullrande jobb pågår på denna yta i perioder under hösten 2022 då vi sätter pålar och stag för att stabilisera den nya bottenplattan.

Ombyggnad av Forsebron klart hösten 2023. Bron revs i september 2022 och därefter har spontning gjorts för rören och den nya bron. Under 2023 läggs rören och den nya bron byggs upp igen från grunden. Trafiken över den nya bron öppnar i september 2023.

Bypassrören genom Forsåker klart hösten 2023. Rören läggs på plats i sin spontade fåra med start våren 2023.

Byggnation vid det framtida Vattentorget klart sommaren 2023. Grunden för vattenspegeln gjuts tillsammans med en ny bro. Den så kallade Diagonalbron står klar och kommer bli en del av huvudstråket genom Forsåker. Grunden för vattenspegeln gjuts klart sommaren 2023. Det blir en del av det framtida Vattentorget i Forsåker.

_DSC3563
_DSC3546_hemsida
Group Created with Sketch.

En mer synlig fors med kontrollerad kraft

DJI_0163_hemsida
Group Created with Sketch.

När Forsebron ändå måste rivas, tar vi chansen att bygga en bättre

Forsetorget_hemsida
Group Created with Sketch.

Forsåker utan fors blir bara åker

Vad händer i projektet, vecka för vecka

/

Ojämna vattenflöden i forsen
Just nu görs flödestester vid Grevedämmet och Stensjödämmet vilket leder till ojämna vattenflöden i Kvarnbyn och Forsåker. Regn och snösmältning bidrar också till mer vatten i ån.

Buss 751X turer utökas med helgtrafik
Den mindre bussen som trafikerar hållplats Svanegatan och hållplats Fjällgatan under tiden Forsebron byggs om, kommer från och med lördag den 25 mars att köra även på lördagar och söndagar. Gå in på vasttrafik.se för mer information om turerna och för att planera din resa.

Ledningsarbete på Rygatan startar nästa vecka
VA-avdelningen i Mölndals stad, kommer byta ut en gammal vattenledning på Rygatan, från Svanegatan till Norra Forsåkersgatan, med planerad start den 27 mars. Under arbetet kommer fordonstrafiken ledas om via Norra Forsåkersgatan och Brännåsvägen, där den befintliga bilbommen kommer hållas öppen. Arbetet beräknas ta cirka åtta veckor och görs nu när Forsebron är avstängd och det inte går någon busstrafik på gatan.

Ledningsarbeten på Norra Forsåkersgatan
Vi startar nu ett ledningsarbete på Norra Forsåkersgatan för att lägga tillbaka el- och optoledningarna i sitt permanenta läge i bron. De har sedan arbetet med bron startade varit upphängda i en ställning över bron (som man ser i högra hörnet i bilden ovan). Arbetet ska inte påverka trafiken.

Det akuta vattenläckaget vid Forsebron
Åtgärden för att täta vattenläckan som inträffade kväll/natten till onsdagen den 22 mars gick bra. Via ett kontrollprogram har vi kontinuerlig bevakning på sponten för att det inte ska hända igen.

Ny öppningstid för Forsebron – 1 september 2023
Öppningsdatumet för nya Forsebron kommer bli den 1 september. Anledningen till att tidplanen förskjutits ett par veckor är att några arbetsmoment har tagit längre tid än först beräknat, som exempelvis sättningen av spont (stödkonstruktioner) där vi stött på en del hinder i marken. Projektet har också tagit ett omtag gällande gestaltningen av bron som innebär att muren kommer få en granit- och tegelbeklädnad. Vi vet att det är angeläget att bron öppnar så snart som möjligt och vi gör vad vi kan för att snabba på arbetet.

Gjutningen av Forsebron har påbörjats
Gjutningen av det nya vattenintaget ovanför Forsebron har pågått sedan flera veckor tillbaka och nu startar också gjutningen av den nya bron.

Forsebrons överbyggnad är färdiggjuten
Den största delen av nya Forsebron är nu färdiggjuten och i slutet av veckan, när betongen härdat, kommer vi börja ta bort formställningen (det man ser i trä i bilden ovan).
Även det nya vattenintaget börjar ta form. Det är ett omfattande arbete, med många olika delar som ska gjutas. Helt klart ska vattenintaget vara till hösten.
Trafiken kommer börja rulla över Forsebron igen den 1 september.

Rören läggs på plats
Nere i Forsåker och vid Forsebron har vi nu påbörjat arbetet med att lägga och svetsa ihop rören, i vilka merparten av allt vatten ska kunna rinna när allt är klart. De så kallade bypass-rören säkrar området mot översvämningar och gör att vattnet ovan mark kan få ett lugnare och säkrare flöde genom Forsåker.

Ledningsarbeten vid Kvarnbygatan
Arbetet som vi startade förra veckan med att lägga elkablar från Forsebron till transformatorstationen på andra sidan gatan fortsätter. Det blir ett nattarbete till i natt (22 maj till 23 maj) vilket innebär att framkomligheten kommer vara begränsad från kl 00 (när sista bussen passerat), med en körbana öppen åt gången. Trafiken regleras med trafikljus.

Därefter fortsätter ledningsarbetet på sidan av gatan vilket innebär att övergångsstället vid Gamla torget kommer flyttas en bit västerut för att göra plats för arbetet. Gång- och cykeltrafiken är i övrigt kvar där den är idag.

/

Kommande arbeten

Vattenrännan genom Forsåker hösten 2023-hösten 2024.
Vattenrännan som öppnar upp vattnet genom Forsåker kommer gjutas. Även i denna etapp kommer det att behöva spontas (slås ned stödkonstruktioner) för att stabilisera marken medan betongrännan gjuts.

Ombyggnation Kvarnbygatan start tidigast hösten 2023.
Beroende av när det politiska beslutet tas att anta detaljplanen för Forsåker. Kvarnbygatan ska byggas om till en stadsgata som länkar ihop innerstaden, Forsåker och Kvarnbyn och gatan ska få tillbaka sin ursprungliga raka sträckning. Ombyggnationen beräknas pågå i ungefär ett år, och därefter kommer husbyggnationen att starta.

Återställning Gamla torget tidigast hösten 2023.
När vattenintaget och Forsebron är klara kan vi flytta tillbaka trafiken och göra iordning torget.

Visulent.Mareld.Gamla.Torget.Flygvy_2 webb
Kontakta oss

Är det något du undrar över eller har synpunkter på kan du alltid mejla våra kommunikatörer

© Emmy Jonsson

Andreas Petersson

Digital kommunikatör

© Emmy Jonsson

Frida Nilsson

Kommunikatör

Nyhetsbrev

Vill du du följa processen och få inbjudningar till träffar och evenemang. Skriv upp dig i vårt nyhetsbrev.