Bygg- och trafikinformation

_DSC4146-2

Ombyggnationen av forsen

Från Kvarnbyn och genom Forsåker rustar vi just nu upp forsen. Vi gör det av tre anledningar: för att minska risken för översvämningar, för att göra vattnet mer tillgängligt och att förbereda för vattenkraft. Upprustningen pågår i flera etapper och förväntas vara helt klar 2025.

Läs mer om ombyggnationen

 

 

PÅGÅENDE TIDER OCH ARBETEN

Vattenintaget klart 2024. Från våren 2021 fram till årsskiftet 2023/2024 pågår ombyggnationen av vattenintaget öster om Forsebron. Vattenintaget blir bredare och får därmed större kapacitet.

Bypassrören genom Forsåker klart hösten 2023. Från intaget vid Forsebron ned till det framtida Vattentorget läggs två nya rejäla vattenledningar, så kallade bypassrör, som ska kunna ta hand om merparten av allt vatten.

Byggnation vid det framtida Vattentorget klart hösten 2023. Grunden för vattenspegeln gjuts tillsammans med en ny bro. Den så kallade Diagonalbron står klar och kommer bli en del av huvudstråket genom Forsåker. Grunden för vattenspegeln gjuts klart hösten 2023. Det blir en del av det framtida Vattentorget i Forsåker.

_DSC3546_hemsida
Group Created with Sketch.

En mer synlig fors med kontrollerad kraft

Forsetorget_hemsida
Group Created with Sketch.

Forsåker utan fors blir bara åker

Nya Kvarnbygatan bygger ihop staden

Ett av de första stegen i att förverkliga framtidsplanerna för Forsåker är ombyggnationen av Kvarnbygatan. Det ska bli ett grönt och livfullt stadsstråk som länkar samman den nya stadsdelen, Innerstaden och Kvarnbyn. Gatan kommer återgå till sin ursprungliga raka sträckning och byggs om för att underlätta för olika trafikslag och ge utrymme till framtida bostäder och verksamheter i området.

Läs mer på Mölndals stads hemsida

Visionsbild Kvarnbygatan

Gatans omvandling

Den nya sträckningen av Kvarnbygatan kommer gå där byggnaden mellan Kvarnbyskolan och Villa Korndal ligger idag, därför behöver den rivas. Rivningen påbörjas i slutet av oktober 2023 och kommer pågå fram till slutet av december. Ombyggnationen av Kvarnbygatan påbörjas först när detaljplanen vunnit laga kraft. Då kommer rondellen vid Mölndalsbro att flyttas samt att parkeringsytan vid byggnaden som rivs tas bort för att ge plats åt nya gatan. Ambitionen är att biltrafiken ska löpa på under hela byggtiden, men framkomligheten är i perioder begränsad.

DJI_0367_webb

Forsåkers första detaljplan antagen

Under slutet av maj 2023 antogs Forsåkers första detaljplan i Mölndals stads kommunfullmäktige. Beslutet innebär att staden nu ställer sig bakom den förslagna detaljplanen. Så fort planen har vunnit laga kraft kan byggnationen påbörjas. Den aktuella planen innefattar ca 1 900 bostäder, 60 000 kvm kommersiell yta, parkytor samt ytor för skola och förskola. I områdets stråk av industrihistoriska byggnader kommer även ett spännande besöksmål växa fram – med innehåll som stärker Mölndals och Västsveriges attraktivitet och utbud.

Översikt_detaljplan_expandervägg_HEMSIDA
Kontakta oss

Är det något du undrar över eller har synpunkter på kan du alltid mejla våra kommunikatörer

© Emmy Jonsson

Frida Nilsson

Ansvarig Kommunikation

© Emmy Jonsson

Andreas Petersson

Digital kommunikatör

Nyhetsbrev

Vill du du följa processen och få inbjudningar till träffar och evenemang. Skriv upp dig i vårt nyhetsbrev.