DSC_4249

Oss grannar emellan

Forsåker vattenstämpel

Oss grannar emellan är sidan för dig som bor eller arbetar i området, men också för dig som är intresserad av att bli en del av grannskapet i framtiden. I grannskapet delar vi med oss av tips på bra saker att känna till. Det kan vara allt ifrån spännande evenemang till pågående eller kommande arbeten eller kanske bara ett tips på en härlig utflykt i närområdet.

Nu är det dags för årets Forsåkerträffar!

Innan sommaren erbjuder vi två tematräffar för dig som är intresserad av att veta mer om den framtida forsen och boendemiljöerna i Forsåker. Vi är glada att denna gång kunna ses personligen då vi bjuder in till mötesplatsen på Kvarnbygatan 4. I höst kommer vi hålla ytterligare två Forsåkerträffar med nya teman, så håll även utkik efter ledigheten. Klicka på länkarna nedan för att komma till respektive evenemang på Facebook.

En ny plats för bättre dialog

Den första renoveringen av de historiska byggnaderna i Forsåker har färdigställts. Mölndala Fastighets AB som tidigare har suttit inne i Forsåker-området har nu flyttat upp till den nya-gamla byggnaden. Här skapas en plats med förutsättningar för bättre dialog med dig som är intresserad av Forsåker.

Du hittar oss på Kvarnbygatan 4.

Kvarnbygatan 4_webb

Frågor från tidigare Forsåkerträffar

/

Tekniska förvaltningen arbetar för att skapa så lite påverkan som möjligt för boende och verksamheter. De arbetar med löpande information till samtliga parter som berörs samt tar in önskemål på förbättring.

Den grönskas som finns på området idag är brokig efter som den har fått växa vilt under många år. Generellt i området kommer träden behöva försvinna för att möjliggöra såväl förberedande arbeten som byggnation av nya fastigheter. Det finns ett fåtal skyddsvärda träd i området som kommer behållas. I takt med att området växer fram kommer nya träd och grönska återplanteras enligt en omfattande princip att alla gator i området ska vara trädplanterade och att vissa så kallade gröna gränder formas med ännu mer grönska.

På området finns även ett antal äppelträd. Dessa har man gjort omfattande analyser av för att försöka ta med in i kommande stadsdel men tyvärr är de sjuka i kräfta och går inte att vare sig flytta eller ympa. Mölndala tittar nu i stället på att återanvända träden och placera dem i en faunadepå som ger liv åt övrig växlighet, insekter och djurliv

Ja, träden kommer att återplanteras. De träd som stod där tidigare var planterade i slutet av 1980-talet och hade inte de bästa möjligheterna att växa och frodas. När nya träd planeras kommer de få bättre förutsättningar än tidigare. Vilken storlek på de träden som ska planteras är ännu inte bestämt.

Mölndala bär ansvaret under utvecklingstiden sedan finns det möjligheter att involvera en långsiktig aktör som kan arbeta vidare och bibehålla den gemensamma visionen för platsen. Vi anser att det är viktigt att den aktör som kommer in har ett starkt engagemang för området.

Bland bostadskvarteren planeras två punkthus som markerar åns riktning och blir framtidens landmärken på samma vis som industrins gamla skorsten var förr. Exempel på nutida landmärken går att se på såväl Kvarnbyterassen som i Mölndals Innerstad.

Anledningen till den högre bebyggelsen är att skapa en brokighet i utformningen som påminner om den som tidigare fanns under industrins tider.

Att lyfta fram vattnet är en central aspekt som förstärker områdets ursprungliga kraftkälla och själva anledningen till att Mölndal växte fram.
Årännan kommer lyftas fram och byggas i nya betongrännor som en direkt koppling till områdets kulturhistoria.

Det historiska arvet i form av brokigheten på nya kvarter och befintliga industribyggnader formas i linje med hur området byggts genom historien.

Berättandet är en viktig del som vi vill ta vara på genom att skapa en historiepromenad i området där historier förs fram interaktivt och fysiskt. På så vis kommer den fysiska miljön lyftas fram och få en större betydelse för alla som rör sig i området.

Än har Mölndala inget tillstånd att återuppta det gamla vattenkraftverket, det behandlas i en miljödom som ännu inte är besvarad. I den synliga rännan beräknas ca 300 liter (0,3 kubikmeter) per sekund strömma fram som ett minsta flöde. Rimligtvis kommer ett normalläge ligga på 0,6 till 1,5 kubikmeter per sekund. Mängden vatten kommer analyseras utifrån framför allt utseende och ljud innan bestämda flöden sätts. I dagsläget är flödet betydligt högre, under mötet 27/5 låg flödet på 11 kubikmeter per sekund, något man vill undvika då hastigheten på vattnet innebär en risk.

Djurlivet i ån kommer förbättras i och med att hastigheten sänks. Ålyngelledare kommer byggas för att skapa en säker passage för ålen som klättrar upp längs forsen och vidare mot Stensjön. Givetvis hade ån kunnat göras helt utifrån ett biologiskt perspektiv men det handlar om att väga så många parametrar som möjligt. I Mölndalas uppdrag tydliggjordes återskapandet av det kulturhistoriska värdet och därmed ser förslaget ut som det gör. Skapandet av en naturlig åfåra hade krävt att förvanska för mycket av kulturmiljön i området och är därför inte inkluderat i planerna.

Granskningen pågår mellan 7 april till 13 maj 2022. Därefter förväntas detaljplanen bli antagen under hösten för att sedan vinna laga kraft under årets slut.

Efter det att detaljplanen vunnit laga kraft tar det ca ett halv år till ett år innan bostadsaktörerna har hunnit projektera och tagit fram säljmaterial för sina första byggrätter. Preliminärt beräknas det till slutet av 2023/början av 2024. När vi kommit längre fram i processen kommer vi involvera byggaktörerna mer i denna typ av frågor som de kan svara bättre på.

Vi utgår från Mölndals stads parkeringspolicy som beskriver behovet av p-platser beroende på omfattning av verksamheter m.m. I den första detaljplanen planeras en parkeringsnod på ca 450 platser samt tillfälliga markparkeringar för att täcka behovet i den första detaljplanen som överskrider 450 platser. I den andra detaljplanen tillkommer ytterligare en parkeringsnod med ca 750 platser. Sammanlagt kommer det alltså finnas runt 1200 parkeringsplatser i Forsåker.

I bostadskvarteren kommer det även finnas korttids- och handikapparkering tillgängligt.

Under flera år har Mölndala och Mölndals stad undersökt möjligheterna att bevara Kasernen och integrera den i den framtida stadsdelen. Nu har Mölndals stad kommit med besked att de inte vill ha kvar byggnaden då den inte lämpar sig för pedagogisk verksamhet.

Forsåkers arkitektur ska inte efterlikna något som funnits tidigare, den ska ha sin egen utformning och sin egen identitet. Den framtida karaktären tar avstamp och får sin riktning i en kulör- och materialpalett som inspireras av områdets tidigare gestaltning. De nya bostäderna kommer se ut som bostäder gör med balkonger etc. men att genom att använda sig av dessa gestaltningsbestämmelser ta det ett steg till så att Fosåkers bostadskvarter får sin egen identitet. Detta ger bostadsaktörerna som ska bygga en riktning med kreativitet och höjd, men även ett ramverk som ska säkerställa en genomgående karaktär för hela stadsdelen.

Mölndala har 20% av byggrätterna, dessa kan komma att tilldelas andra aktörer som är intresserade. Det finns en stor möjlighet att fylla pusselbitar som saknas för att uppnå de uttalade målen genom att involvera andra aktörer som har kompentenser och/eller spetskvalitéer som konsortiets medlemmar inte har. Alla är bra på sina saker men ingen är bra på allt.

/
Kontakta oss

Är det något du undrar över eller har synpunkter på kan du alltid mejla våra kommunikatörer

© Emmy Jonsson

Andreas Petersson

Digital kommunikatör

© Emmy Jonsson

Frida Nilsson

Kommunikatör

Nyhetsbrev

Vill du du följa processen och få inbjudningar till träffar och evenemang. Skriv upp dig i vårt nyhetsbrev.