Om Forsåker

Forsåker kommer att bli en helt ny, energigivande stadsdel i Mölndal som bidrar med växtkraft och inspiration till hela regionen. Här kommer bostäder, butiker, restauranger och kontor att mötas i en kontrastrik miljö som sjuder av liv. Utvecklingen av Forsåker är ett av de största bygg- och stadsutvecklingsprojekten i Västsverige under de kommande tio åren, vilket ger en liten hint om stadsdelens storlek och betydelse.

Platsen där Forsåker växer fram har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1600-talet. Genom att utnyttja kraften i forsen kunde man anlägga fabriker och producera papper med stor framgång under de kommande 300 åren. Trots att pappersproduktionen numera är nedlagd präglas platsen fortfarande till stor del av forsen som susar genom området. Utöver forsen har Forsåker flera värdefulla kvalitéer, till exempel närheten till Kvarnbyn, Mölndalsån och innerstaden. Mölndalsån, som idag går under mark på flera ställen, kommer att lyftas fram och göras tillgänglig i den nya stadsdelen. Det finns också planer på att ta vara på vattenkraften i området – förhoppningen är att Forsåker i framtiden ska bli självförsörjande på egenproducerad, grön el.

 

Ett tydligt kännetecken för Forsåker är industribyggnaderna och arvet från pappersindustrin. Den 300-åriga brukshistorien och byggnaderna är viktiga att värna om. Därför kommer delar av den äldre industrikärnan att rustas upp för att bevara platsens själ. Detta kompletteras med modern arkitektur för att skapa spännande kontraster. När stadsdelen är färdigbyggd kommer den att rymma över 3000 bostäder, tusentals arbetsplatser och lokaler för handel, service, utbildning och kultur. Tack vare närheten till flygplats, kollektivtrafik och andra förbindelser blir Forsåker en viktig knutpunkt för hela Göteborgsregionen.

 

Avståndstabell
Göteborg, Korsvägen 6 km
Gunnebo Slott 4,5 km
Landvetter flygplats 21 km
Kållereds köpstad 8 km
Mölndal Centrum 600 m

Hitta hit!

Forsåkers historia

Ända sedan 1700-talet har Forsåker varit synonymt med framgångsrik pappersproduktion. I slutet av 1800-talet sysselsatte bruket över 700 personer och Forsåker var ett eget litet samhälle med arbetarbostäder, affärer, skolor och sjukhus.

 

Under 1900-talet fortskred produktionen och bruket bytte både namn och ägare ett flertal gånger. Men tiderna förändras och man började dras med ekonomiska problem. 2006 stängdes bruket ner för gott.

 

Vi som jobbar med Forsåker värnar om platsens historia och strävar efter att skapa en kontrastrik stadsdel där dåtid möter framtid. Här kan du läsa om några milstolpar i Forsåkers historia.

historik-1653Boktryckare Thomas Kuhn grundar sitt pappersbruk intill Mölndalsån. Pappret tillverkades på denna tid för hand av gammal textillump. Verksamheten upphörde efter ungefär ett sekel.

Esbjörn Schiller startar ett nytt pappersbruk i området, under namnet Mölndals Pappersbruk. Med åren kom detta att bli landets största handpappersbruk.

historiken-1763-cirkelKorndals Pappersbruk grundades på den plats som vi idag förknippar med
Forsåker, vilket ökar konkurrensen bland bruken i Mölndal. Bruket var först i Sverige med att använda slipmassa för framställning av papper.

Boktryckare Samuel Norberg köper de båda pappersbruken och koncentrerar tillverkningen till Korndal.

historiken-1828-cirkelM.E. Delblanco köper den schillerska delen av bruket och anlägger ett oljeslageri i lokalerna.

historiken-1850-cirkelDen välkände David Otto Francke, ”Kungen av Mölndal”, tar över Korndals Pappersbruk. Francke ägde sedan tidigare Rosendahls Fabrikers AB som innefattade såväl sockerbruk som spinneri och väveri. Under Franckes ledning utvecklades verksamheten till att bli det tekniskt mest avancerade pappersbruket i Sverige.

historiken-1892-cirkelBruket sysselsatte vid denna tidpunkt cirka 700 personer och den positiva utvecklingen bidrog till stor befolkningsökning i Mölndal. Arbetarna fick inledningsvis bo på fabriksvindarna, men så småningom upplät de lokala industrierna mark för de arbetare som ville bygga egna hus. Rådande fattigdom och den branta terrängen intill forsen tvingade fram innovativa planlösningar, då flera familjer ofta delade bostad. För att möta de svåra arbetsförhållanden som rådde, initierade de stora bruksägarna flera sociala funktioner på bruket och i dess närhet. Forsåker och Kvarnbyn var därför ett eget, väl fungerande samhälle med bland annat arbetsplatser, bostäder, affärer, skolor och sjukhus.

Korndals Pappersbruk drogs med ekonomiska problem och när D.O. Francke dog 1892 försattes företaget i konkurs. Många av de arbetare som förlorade sina jobb i och med konkursen lämnade Mölndal och emigrerade till Amerika.

Marcus Wallenberg köpte konkursboet med tillhörande fastigheter på exekutiv auktion för 450 000 kr. Två år senare grundade han AB Papyrus och startade upp papperstillverkningen på nytt. Många av arbetarna som hade blivit arbetslösa vid konkursen återanställdes och det blåste åter positiva vindar i Forsåker. Under Wallenbergs ägarskap utvecklades AB Papyrus till att bli ett världskänt företag med mycket gott renommé. Marcus Wallenberg var en uppskattad företagsledare och delade alltid personligen ut guldklockor till de arbetare som varit trogna sin arbetsgivare under lång tid.

historiken-1987-cirkelAB Papyrus köps upp av Stora Kopparbergs Bergslags AB och byter namn till Stora Papyrus AB.

historiken-1990-cirkelFrån att ha tillverkat många olika sorters papper, går utvecklingen mot att specialisera sig på ett fåtal produkter. Från 1990 hade Stora Papyrus tre huvudprodukter; Macroprint (glättat vitt papper), Colorit (färgat papper) och kartong.

Stora Papyrus går samman med den finska skogskoncernen Enso och byter ännu en gång namn. Denna gång till Stora Enso Mölndal AB.

Klippan AB köper verksamheten och bildar Klippan AB Mölndals Bruk.

Klippan lyckas aldrig få företaget på fötter och efter bara fyra års ägande går Klippan i konkurs. Pappersproduktionen i Mölndal läggs ner för gott.

1653

historik-1653Boktryckare Thomas Kuhn grundar sitt pappersbruk intill Mölndalsån. Pappret tillverkades på denna tid för hand av gammal textillump. Verksamheten upphörde efter ungefär ett sekel.

1736

Esbjörn Schiller startar ett nytt pappersbruk i området, under namnet Mölndals Pappersbruk. Med åren kom detta att bli landets största handpappersbruk.

1763

historiken-1763-cirkelKorndals Pappersbruk grundades på den plats som vi idag förknippar med
Forsåker, vilket ökar konkurrensen bland bruken i Mölndal. Bruket var först i Sverige med att använda slipmassa för framställning av papper.

Boktryckare Samuel Norberg köper de båda pappersbruken och koncentrerar tillverkningen till Korndal.

1828

historiken-1828-cirkelM.E. Delblanco köper den schillerska delen av bruket och anlägger ett oljeslageri i lokalerna.

1850

historiken-1850-cirkelDen välkände David Otto Francke, ”Kungen av Mölndal”, tar över Korndals Pappersbruk. Francke ägde sedan tidigare Rosendahls Fabrikers AB som innefattade såväl sockerbruk som spinneri och väveri. Under Franckes ledning utvecklades verksamheten till att bli det tekniskt mest avancerade pappersbruket i Sverige.

1880

historiken-1892-cirkelBruket sysselsatte vid denna tidpunkt cirka 700 personer och den positiva utvecklingen bidrog till stor befolkningsökning i Mölndal. Arbetarna fick inledningsvis bo på fabriksvindarna, men så småningom upplät de lokala industrierna mark för de arbetare som ville bygga egna hus. Rådande fattigdom och den branta terrängen intill forsen tvingade fram innovativa planlösningar, då flera familjer ofta delade bostad. För att möta de svåra arbetsförhållanden som rådde, initierade de stora bruksägarna flera sociala funktioner på bruket och i dess närhet. Forsåker och Kvarnbyn var därför ett eget, väl fungerande samhälle med bland annat arbetsplatser, bostäder, affärer, skolor och sjukhus.

1892

Korndals Pappersbruk drogs med ekonomiska problem och när D.O. Francke dog 1892 försattes företaget i konkurs. Många av de arbetare som förlorade sina jobb i och med konkursen lämnade Mölndal och emigrerade till Amerika.

1895

Marcus Wallenberg köpte konkursboet med tillhörande fastigheter på exekutiv auktion för 450 000 kr. Två år senare grundade han AB Papyrus och startade upp papperstillverkningen på nytt. Många av arbetarna som hade blivit arbetslösa vid konkursen återanställdes och det blåste åter positiva vindar i Forsåker. Under Wallenbergs ägarskap utvecklades AB Papyrus till att bli ett världskänt företag med mycket gott renommé. Marcus Wallenberg var en uppskattad företagsledare och delade alltid personligen ut guldklockor till de arbetare som varit trogna sin arbetsgivare under lång tid.

1987

historiken-1987-cirkelAB Papyrus köps upp av Stora Kopparbergs Bergslags AB och byter namn till Stora Papyrus AB.

1990

historiken-1990-cirkelFrån att ha tillverkat många olika sorters papper, går utvecklingen mot att specialisera sig på ett fåtal produkter. Från 1990 hade Stora Papyrus tre huvudprodukter; Macroprint (glättat vitt papper), Colorit (färgat papper) och kartong.

1998

Stora Papyrus går samman med den finska skogskoncernen Enso och byter ännu en gång namn. Denna gång till Stora Enso Mölndal AB.

2002

Klippan AB köper verksamheten och bildar Klippan AB Mölndals Bruk.

2006

Klippan lyckas aldrig få företaget på fötter och efter bara fyra års ägande går Klippan i konkurs. Pappersproduktionen i Mölndal läggs ner för gott.

Bostäder

När Forsåker står klart kommer vi att erbjuda cirka 3000 lägenheter, fördelade på både hyres- och bostadsrätter. Arbetet kommer att pågå över en tioårsperiod, vilket innebär runt 300 lägenheter per år. Vår förhoppning är att det första spadtaget kommer att tas under år 2020.

 

Forsåker har ingen formell kölista, utan försäljning och uthyrning kommer att ske via respektive byggherre. Din intressanmälan kan också göras till dem och de hittar du här: Intresseanmälan konsortiet

Önskad storlek på lägenhet:

Tack för din anmälan!

Anmälan är inte på något sätt bindande.

Intresserad av
Storlek

Tack för din anmälan!

Anmälan är inte på något sätt bindande.

Lokaler

I Forsåker kommer det att finnas tusentals kvadratmetrar för uthyrning, fördelade över bland annat kontor, butiker, restauranger och kultur. Just nu pågår omfattande stråkanalyser som ska säkerställa rätt flöden och en bra fördelning av verksamheter i området.

 

För att bevara områdets historiska arv och skapa spännande kontraster, kommer de olika delarna av Forsåker att fyllas av olika typer av näringsliv.

 

Uthyrning kommer att skötas av respektive byggherre och där kan du redan idag visa ett allmänt intresse eller ta del av information. Intresseanmälan konsortiet

 

Önskad storlek på lägenhet:

Tack för din anmälan!

Anmälan är inte på något sätt bindande.

Intresserad av
Storlek

Tack för din anmälan!

Anmälan är inte på något sätt bindande.

Webb​kamera

Här kan du se hur Forsåker förändras över tid. Kameran är placerad på en 42 meter hög mast och visar de centrala delarna av området, i riktning norrut. I arkivet kan du följa utvecklingen från mars 2015 och fram till idag.

Live