Forsåker

Gör din intresseanmälan här!

5 November 2018

Forsåker utökar teamet med en driven projektutvecklare

Från och med den 1 oktober startade Jenny Tonning sin tjänst som projektutvecklare på Mölndala Fastigets AB. Hon har tidigare erfarenheter från byggbranschen och har i olika roller arbetat med projektledning samt process-och verksamhetsutveckling. Nu är hon redo att ta sig an nya utmaningar och kommer blir en stor tillgång för projektet Forsåker.

Det kommunala bolaget Mölndala Fastighets AB som driver utvecklingen av Forsåker är stolta över att Jenny Tonning har blivit en i teamet. Hon startade sin anställning den 1 oktober i år och kommer att arbeta som projektutvecklare. Hennes roll är att tillsammans med kollegorna på bolaget driva hela Forsåkerprojektet framåt. Fokus kommer till största delen vara att arbeta med utvecklingen av de äldre industribyggnaderna i området samt de bilvande kommersiella fastigheterna. Detta innebär strategiskt arbete med olika utredningsfrågor för att kunna komma fram till beslut för att på bästa sätt utveckla Forsåker till en betydande destination. Just nu driver Jenny arbetet med ombyggnation av den första byggnaden som ligger på Kvarnbygatan 4. Huset är ifrån år 1856 och har en fin karaktär och en rik historia. I början av år 2019 kommer det ske renoveringar och efter sommaren flyttar Mölndala Fastighets AB in här med ett nytt kontor och möjlighet att öppna upp en trivsam mötesplats.

– Forsåker är ett spännande projekt med fina grundvärden som kommer bli ett härligt område att leva och verka i. Det som fick upp mitt intresse för tjänsten är att det finns flera unika kvaliteter i området – den fantastiska historian, de själfulla industribyggnaderna och Mölndalsån som erbjuder skön vattennärvaro och som i framtiden kan komma att försörja området med vattenkraft. Sen inte minst närheten till kollektiv-och tågtrafiken vid Mölndalsbro. Utöver projektet lockades jag även av bolagets genuina företagskultur och gemenskap, berättar Jenny.

Jenny är sedan tidigare utbildad Civilingenjör Väg & Vatten på Chalmers. Hon har under sju år arbetat på Volvo Personvagnar med projektledning samt process- & verksamhetsutveckling. Sedan 2008 har hon arbetat i byggbranschen och haft olika jobb inom entreprenörs-, konsult- och beställar-organisationer. Hon har mestadels arbetet med fokus på kommersiella lokaler för handel.

 –Jag ser fram emot att vara en del i utvecklingen av Forsåker. Jag kommer kunna bidra med min starka drivkraft och nyfikenhet. Jag kommer att ha nytta av mitt sätt att angripa uppgifter på ett processdrivet men agilt sätt. Eftersom jag har erfarenheter från olika roller och aktörer i byggbranschen kan jag se frågor från olika perspektiv och förstå den balansering som behöver göras.

 År 2019 kommer att vara fyllt med viktiga milstolpar i projektet. Forsåker går in i nästa fas när byggnationen av bostäder, arbetsplatser, infrastruktur och omvandling av flera unika industribyggnader närmar sig ett genomförande. Detaljplanen som styr områdets markanvändning och utformning ska ställas ut på granskning under våren och kan vinna laga kraft i slutet av 2019. Parallellt pågår flera utredningar samt arbete med miljödom som ger möjlighet att lyfta fram forsen igenom hela stadsdelen.

 –Jag ser med spänning fram emot miljödomens utfall, om vi får positivt besked kommer det att möjliggöra att vi kan producera och försörja hela området med grön hushållsel i framtiden. Jag ser också fram emot att jobba vidare med utvecklingen av våra historiska byggnader och alla möten med olika intressenter under året.