Forsåker

Gör din intresseanmälan här!

1 November 2018

Veidekke tecknar avsiktsförklaring för nytt regionkontor i Forsåker

Det kommunala fastighetsbolaget Mölndala Fastighets AB och Veidekke Bostad har tecknat en avsiktsförklaring avseende en kontorsbyggrätt i Forsåker. Det nya regionkontoret för Veidekke blir ca 10 000 kvm och kommer även att ha plats för andra hyresgäster. Målsättningen är att så snart som möjligt efter att detaljplanen för området vinner laga kraft byggstarta projektet, vilket beräknas kunna ske under första kvartalet 2020.

-Det känns oerhört spännande att vi hittat en plats där vi kan skapa ett modernt, attraktivt kontor i utmärkt pendlingsläge för Veidekkes medarbetare och externa hyresgäster. Forsåker är ett av Västsveriges mest intressanta utvecklingsprojekt och med detta projekt i Mölndal stärker vi ytterligare vår satsning på kommersiell fastighetsutveckling, säger Per-Martin Eriksson, vd för Veidekke Bostad

Forsåker är ett stort stadsutvecklingsprojekt i centrala Mölndal, strategiskt beläget vid kollektivtrafikknutpunkten Mölndals Bro som trafikeras av tåg, spårvagn och buss. Fullt utbyggt kommer området innehålla ca 3 000 bostäder och 3 000 – 5 000 arbetsplatser. Den aktuella kontorsbyggrätten ligger i direkt anslutning till Mölndals Bro och nära nyinvigda Mölndal Galleria. Forsåker har en rik historia med över 300 år som pappersbruk. Genom stadsdelen rinner en fors och flertalet äldre industribyggnader ska bevaras och få nytt liv med ett kreativt innehåll som fokuserar på mat, upplevelser och kreativt skapande.

-Att flera aktörer ser potentialen och väljer att etablera sina kontor i Forsåker och Mölndal ser vi som oerhört positivt. Det underbygger den starka utvecklingen som sker i södra Göteborg. Veidekkes nya regionkontor kommer adressera Forsåker på långt håll och en viktig faktor är Veidekkes ambition om att byggstarta år 2020. Sedan tidigare har vi signerat en avsiktsförklaring med Mölndals Stad på upp emot 20 000 kvm och vi för nu vidare samtal med nyckelaktörer som underbygger vår vision om ett kontrastrik och spännande Forsåker, säger Bjarne Fjellanger, vd för Mölndala Fastighets AB.

Uthyrningsprocessen för externa hyresgäster till det nya kontoret kommer att påbörjas inom kort. Utöver det nya regionkontoret, som rymmer ca 600 arbetsplatser, kommer Veidekke även utveckla bostäder i Forsåker.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bjarne Fjellanger, VD, Mölndala Fastighets AB, 0736-73 59 08

Olof Olausson, Affärsutvecklare, Veidekke Bostad, Sydväst, 076-126 40 45