Forsåker

Gör din intresseanmälan här!

5 Juni 2018

En grönskande plats växer fram

Det grävs och planteras för fullt i Kvarnbyn. På gårdsplanen framför den gamla Stenladan förbereds en stadsodling, arbetet har pågått sedan början av maj och börjar nu ta form. Olika växter ska odlas i ramar som är byggda runt flaggstången i mitten av gräsplätten. Formen knyter an till Gunnebo Slott och Trädgårdar som också är ansvariga för projektet. Odlingen kommer användas i utbildningssyfte för kurser som hortikultur och urban odling, vilket är en del av trädgårdsmästarprogrammet vid Gunnebo.

– Själva slottsträdgården har en historisk skötsel med specifika riktlinjer och med stadsodlingen här i Kvarnbyn kan vi nu gå utanför ramarna. Här kan eleverna lära sig om trädgårdsskötsel och alternativ odling av grönsaker, frukt, bär och olika växter, säger Cecilia Andersson som är projektledare för stadsodlingen och elev på utbildningen. Hon bor även i Kvarnbyn och är mån om att det ska bli en härlig plats för alla att besöka.

Skogsträdgård för naturlig näring
På innegården växer det redan ett vackert kastanjeträd och det finns även en implanterad tall, ett päronträd och två äppleträd samt ett träd som blåst sönder. Men eftersom det bor ett par koltrastar där kommer det att få vara kvar. I trädets ved lever dessutom många insekter.

– Vi skapar en skogsträdgård som är mer skogslik med ätbara växter. Vi kommer att utgå från naturen och ta tillvara på vattnet på bästa sätt, berättar Cecilia.  

Blomstrande grönt i den nya stadsdelen
Stadsodlingen känns om en oas. Det är en lättsam plats och en härlig park som skapar en hemtrevlig känsla. Trädgården delas med Stenladans café och butik där du som gäst kan ta en go fika gjord av närproducerade råvaror, helt klart värt ett besök! I den nedre delen kommer det bli en mysig grillplats och det finns en bikupa som kommer att producera honung. Det gröna gör sig gott mot de gamla industrilokalerna. Tanken är att det ska bli en skön mötesplats som man vill komma tillbaka till. Här kan man finna andra med gemensamma intressen kring odling, oavsett ålder.

– Det är bevisat att människan behöver den gröna naturen för att vi ska hålla oss friska. Det skapar lugn och ro och sänker vår puls. Stadsodling är ett viktigt område om man vill skapa en hållbar och miljövänlig stadsdel, då måste den gröna trenden finnas med. Ett bra sätt att använda outnyttjade ytor för närproducerad mat i en förtätad stad.

Cecilia berättar också att de fått fem formklippta Yunnanligustrar, tre sniglar och två papegojor som de kommer placera i trädgården. Det är trädgårdsföreningen i Gunnebo som skänkt dessa som en vandringspokal i samband med sitt 75 årsjubileum.

– Så det kommer även något kul att titta på! Säger Cecilia och ler.

Följ gärna stadsodlingen på Instagram