Forsåker

Gör din intresseanmälan här!

20 September 2017

Nya härliga kollegor

© Emmy Jonsson

Nu har vi förstärkt vår organisation. Med våra nya projektutvecklare Annelie Bjerkne Gerdin och Evelina Sandström ser vi fram emot att fortsätta arbetet med detaljplanen och utvecklingen av Forsåker.

Från vänster: Evelina Sandström och Annelie Bjerkne Gerdin
Foto: Emmy Jonsson

Projektutvecklare Annelie Bjerkne Gerdin har en gedigen erfarenhet från både kommersiella aktörer och offentliga uppdrag. Hon har bl a arbetat som samhällsstrateg för Skövde kommun med fokus på just stadsutveckling, bostäder och handel.

– Jag kom i kontakt med Forsåker i samband med mitt tidigare uppdrag som konsult på varumärkesbyrån Invinn och blev redan från början mycket intresserad av projektet, säger Annelie.

– I mina tidigare uppdrag har samverkan och platsutveckling gått som en röd tråd. Det blir min uppgift även här och att tillsammans med konsortiet ta vara på de uppenbara fördelar som Forsåker har med sin industrihistoria och den unika forsen som flödar genom området. Vi har alla möjligheter att skapa en stadsdel och destination som är attraktiv för invånare och besökare i både Mölndal och Göteborgsregionen.

Evelina Sandström är också ny projektutvecklare i Forsåker. Efter studier på Chalmers har Evelina under sju år arbetat med stadsutveckling i Kungälvs kommun i egenskap av exploateringsingenjör och projektledare.

– Från min tid i Kungälv har jag med mig mycket erfarenheter av plan- och exploateringsprocessen samt projektledning. Bland annat som kommunens projektledare för den nya stadsdelen Kongahälla som nu växer fram med minst 900 nya lägenheter, handel och verksamheter.

– Jag tror att jag kommer ha god nytta av mina erfarenheter från kommunala processer och samverkan i arbetet med att föra utvecklingen av Forsåker framåt på bästa sätt. Det är viktigt att ha en förståelse för samtliga parter som bidrar och samverkar vid utvecklingen av en ny stadsdel, konstaterar Evelina Sandström.