Forsåker

Gör din intresseanmälan här!

6 Mars 2017

Hallå där…

 

thomas_karlsson_700px

I vår serie “Hallå där” får du lära känna oss som arbetar med projektet Forsåker lite bättre! Här kan du läsa om Thomas Karlsson, vattenteknisk konsult för Forsåker.

Mölndalsån har alltid varit viktig för industrierna som legat på platsen.
Vilken roll får den i det framtida Forsåker?

– Ån är idag delvis kulverterad under mark, men vi planerar att lyfta fram ån och synliggöra den för att återskapa den industrikaraktär som fanns här för hundra år sedan, men i modern utformning. Tanken är att ån åter ska bli områdets pulsåder som sätter sin tydliga prägel, och blir ett tydligt kännetecken för Forsåker. Vi kommer också att visualisera kraften i ån med markanta vattenfall, belysningar och liknande. Förhoppningen är att ån blir en naturlig mötesplats där människor kan strosa, fika och umgås med varandra.

Hur mycket el kommer ett vattenkraftverk att kunna producera här?
– För att vattenflödet i årännan ska vara lagom kraftfullt, och inte upplevas som farligt, kommer vi att bygga två bypass-rör under mark. Det vatten som leds via dessa kommer att passera det gamla vattenkraftverket och bli till förnyelsebar energi. Bara fallhöjden i Forsåker och detta ”överskottsvatten” kan producera ungefär 2,5 GWh el per år, vilket motsvarar all hushållsel (dvs exkl uppvärmning) till cirka 3000 personer, alltså majoriteten av de boende i stadsdelen.

Vad återstår innan produktionen kan vara igång?
– Det finns ett gammalt drifttillstånd, en så kallad vattendom, och ett kraftverk som var i drift mellan 1895 och 1986. Detta kraftverk måste nu restaureras och anpassas till den nya stadsmiljön. Vi arbetar därför aktivt med en ansökan till Mark- och miljödomstolen om att få utföra dessa restaureringsarbeten. Förhoppningsvis kan driften vara igång någon gång under 2019.

Finns det några andra stadsdelar i Sverige som är självförsörjande på förnyelsebar energi?
– För hundra år sedan var det många orter i Sverige som var självförsörjande med tanke på alla de små vattenkraftverk som byggdes 1890-1930. Mölndal och Mölnlycke är två exempel på orter som kommit till just tack vare den lokala, småskaliga vattenkraften. I takt med att kraftverken vid de större älvarna blev allt mer produktiva, och att oljan blev billig på 50- och 60-talet, lades många av de gamla vattenkraftverken ned. Idag finns ett fåtal städer som är självförsörjande på förnyelsebar energi, till exempel Trollhättan med sina stora vattenkraftverk. Men jag känner inte till någon stadsdel där energin produceras så lokalt att invånarna kan gå ner och titta på när generatorn snurrar.